Semalt: Ako extrahovať údaje z webových stránok pomocou systému Heritrix a Python

Zoškrabanie webu, ktoré sa tiež nazýva extrakcia webových údajov, je automatizovaný proces získavania a získavania pološtrukturovaných údajov z webových stránok a ich ukladania v Microsoft Excel alebo CouchDB. Nedávno sa objavilo veľa otázok týkajúcich sa etického aspektu získavania webových údajov.

Vlastníci webových stránok chránia svoje webové stránky elektronického obchodu pomocou súboru robots.txt, ktorý obsahuje podmienky a pravidlá pre zoškrabovanie. Použitím správneho nástroja na zoškrabovanie webu zaistíte, že budete udržiavať dobré vzťahy s vlastníkmi webových stránok. Nekontrolované prepadávajúce sa webové servery s tisíckami žiadostí však môžu viesť k preťaženiu serverov, a tým k ich zlyhaniu.

Archivácia súborov pomocou systému Heritrix

Heritrix je vysoko kvalitný webový prehľadávač vyvinutý na účely archivácie webu. Heritrix umožňuje webovým škrabkám sťahovať a archivovať súbory a údaje z webu. Archivovaný text je možné neskôr použiť na účely webového stierania.

Pre majiteľov webových stránok s elektronickým obchodom je veľa žiadostí o webové servery. Niektoré webové škrabky majú tendenciu ignorovať súbor robots.txt a pokračovať v škrabaní obmedzených častí webu. To vedie k porušeniu zmluvných podmienok a pravidiel webových stránok, čo je scenár, ktorý vedie k súdnemu konaniu. pre

Ako extrahovať údaje z webovej stránky pomocou Pythonu?

Python je dynamický, objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý sa používa na získavanie užitočných informácií na webe. Python aj Java používajú vysokokvalitné kódové moduly namiesto dlhotrvajúcich inštrukcií, čo je štandardný faktor funkčných programovacích jazykov. Vo webovom zoškrabovaní odkazuje Python na kódový modul uvedený v súbore cesty Python.

Python pracuje s knižnicami, ako je napríklad Beautiful Soup, s cieľom dosiahnuť efektívne výsledky. Pre začiatočníkov je Beautiful Soup knižnica Python, ktorá sa používa na analýzu dokumentov HTML a XML. Programovací jazyk Python je kompatibilný s Mac OS a Windows.

V poslednej dobe webmasteri navrhujú použitie prehľadávača Heritrix na sťahovanie a ukladanie obsahu do lokálneho súboru a neskôr na zoškrabanie obsahu pomocou Pythonu. Primárnym cieľom ich návrhu je odradiť od konania, keď na webový server podá milióny žiadostí, čo ohrozí výkonnosť webovej stránky.

Kombinácia Scrapy a Python sa dôrazne odporúča pri projektoch webového škrabania. Scrapy je Python napísaný webový scrawling a webový scraping framework, ktorý sa používa na prehľadávanie a extrahovanie užitočných údajov z webov. Ak sa chcete vyhnúť sankciám za škrabanie na webe, skontrolujte v súbore robots.txt webových stránok a overte, či je škrabanie povolené alebo nie.